ไม้สับ (Woodchip) คือพลังงานทดแทนหลักทั้งในปัจจุบันและอนาคตของโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อพูดถึงพลังงานหมุนเวียน ไม้สับ (Woodchip) เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ มีแนวโน้มจะใช้มากที่สุดสำหรับหม้อไอน้ำชีวมวล (Biomass Boiler) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังมีข้อได้เปรียบมากมายเหนือแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนจากการใช้ ไม้สับคือความได้เปรียบด้านราคาต้นทุน ไม้สับหาซื้อได้ง่ายและ สามารถหาได้ในท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่ง นอกจากนี้ ราคาของไม้สับมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากกว่าแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับหม้อไอน้ำชีวมวลของโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อดีอีกประการของพลังงานหมุนเวียนจากไม้สับคือการปล่อยมลพิษต่ำ(Carbon-Neutral เมื่อทำการเผา ไม้สับจะปล่อย CO2 และมลพิษอื่นๆ น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก และมีการดูดซับคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้ทดแทน ทำให้เป็นทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากหลายประเทศยังคงผลักดันให้มีกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้น

ประการสุดท้าย พลังงานหมุนเวียนจากไม้สับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้ความร้อนและการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงการผลิตและการแปรรูป ไม้สับเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้และยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พลังงานหมุนเวียนจากไม้สับพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานแก่หม้อไอน้ำชีวมวลในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยต้นทุนราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย การปล่อยมลพิษต่ำ และคุณประโยชน์อื่นๆอย่างรอบด้าน เป็นที่ชัดเจนว่าไม้สับคืออนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน