เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) หรือที่อาจจะได้ยินตามชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ด เป็นต้น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellet) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกยูคาลิปตัส หรือเศษไม้ ปีกไม้ที่ได้จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ ปลายไม้ ปีกไม้ยางพาราเป็นต้น และต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นตะกู ต้นกระถินยักษ์

                       

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ของเราทำจากขี้เลื่อยไม้ นำมาผ่านกระบวนการย่อยและลดความชื้นแล้วนำมาอัดเป็นแท่งจากนั้นจึงนำไปลดอุณหภูมิ ก่อนจัดเก็บใส่ถุงจัมโบ้ เพื่อรอการจัดส่ง โดยค่าความชื้น (Total Moisture Content) ที่ได้จะไม่เกิน  10% ได้ค่าความร้อนสูง (High-Heating Value) เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หรือใช้ในเตาเผา (Stove) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

        

        


คุณสมบัติ / Specification

ค่าความร้อน / Gross Calorific Value (As Received) มากกว่า 4,000 Kcal/Kg.
ค่าความชื้น / Total Moisture Content (As Received) น้อยกว่า 10%
ขี้เถ้า / Ash น้อยกว่า 3%
ขนาด / Size (mm.) Ø8 mm. x L- 20-50 mm.
ความหนาแน่น / Bulk Density มากกว่า 600 Kg/m³

 

ข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูง (bulk density) ประมาณ 600-650 กิโลกรัม/ลูกบากศ์เมตร

2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอ และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น

4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น (High Heating Value)

5. ค่าความชื้นต่ำ (น้อยกว่า15%)

6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming) เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะ  ถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง (Carbon Offset)

7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) เช่น น้ำมันดิบ (Fuel Oil) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซหุงต้ม (LPG) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) 2-3 กิโลกรัม = น้ำมันเตา (Fuel Oil) 1 ลิตร