ไม้สับ

ไม้สับเชื้อเพลิงหรือไม้ชิพ (Woodchips) ผลิตจากไม้เบญจพรรณ ไม้ยางพารา ไม้กระถิน  หรือไม้โตเร็วอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ให้ค่าความร้อนสูง ค่าความชื้นต่ำ โดยทางบริษัทฯ มีอาคารสำหรับเก็บไม้สับและพื้นที่ในการตากไม้สับ เพื่อลดความชื้นไม้สับและควบคุมความชื้นไม้สับ ก่อนส่งถึงลูกค้า ลดปัญหาความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้กับไม้สับ  เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน, กะลาปาล์ม หรือใช้ร่วมกับถ่านหินหรือกะลาปาล์มได้

คุณสมบัติของไม้สับ / Specification of Woodchips

ค่าความร้อน / Gross Calorific Value (As Received) มากกว่า 2,700 Kcal/Kg.
ค่าความชื้น / Total Moisture (As Received) น้อยกว่า 40%
ขี้เถ้า / Ash
ขนาด / Size (mm.) ประมาณ 50 มม.

จุดเด่นของไม้สับเชื้อเพลิง (Woodchips) ของทางบริษัทฯ

1. ไม้สับของ ESP มีค่าความชื้นต่ำกว่าไม้สับจากโรงงานทั่วไป เนื่องจากในการผลิตไม้สับของบริษัท ไม่มีการเติมน้ำขณะสับไม้ เรามีลานปูนสำหรับตากไม้สับ เพื่อลดความชื้น และอาคารเก็บสินค้า เพื่อควบคุมความชื้นไม้สับและป้องกันไม้สับเปียกในช่วงฤดูฝน ทำให้ได้เชื้อเพลิงไม้สับประสิทธิภาพสูง

2. การใช้เชื้อเพลิงไม้สับเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล (ถ่านหิน, น้ำมัน, LPG และ NGV)เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming) เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง (Carbon Offset)

3. ราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมันเตา, ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซหุงต้ม (LPG)

นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีบริการส่งสินค้าภายในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ระบบขนส่งบริหารจัดการด้วยระบบ GPS ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า